Sao lưu và phục hồi toàn diện Site WordPress

Nếu Site WordPress chủ yếu chứ a thông tin (text) và hình ảnh thì chỉ cần backup File XML, đối với các Plugin hay giao diện đã Config và lưu trữ  dữ liệu nhiều thì giải pháp tốt nhất là sao lưu SQL để khôi phục toàn diện WordPress từ Theme, Content, Plugin,..Everything.

1. Sao lưu SQL

Vào khu vực PhpMyAdmin > Chọn dữ liệu cần trích xuất > Export

Chọn các table của wordpress (thường có tiền tố wp_ )

Nhấn chọn “Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT statement” .

Chọn “Complete inserts” .

Nhấn Go để download file về.

2. Restore SQL

Dùng Notepad ++ để đổi tên Domain thành Domain mới (trường hợp đổi Domain)

Vào phần PhpMyAdmin, Chọn Import và Upload File Backup ở Bước 1

INCOMING SEARCH TERMS:
  • chia sẻ theme wordpress premium cho site bán hàng
  • click chon add drop table / view / procedure / function / event
  • tại sao khi import dữ liệu vào phpmyadmin không thấy hình ảnh sản phẩm